MŠ Magnitogorská

ZÁPIS 2024 – 2025

INFORMACE – ŘÁDNÝ ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ PRO ŠR 2024/25

Příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) bude probíhat prezenčně, 6. a 7. 5. 2024
v časech: 9.00 – 11.10, 13.00 – 16.55 hod. v naší mateřské škole.
Pořadí, ve kterém bude příjem žádostí probíhat, není pro přijetí či nepřijetí dítěte rozhodující.

 

 • CO K ZÁPISU S SEBOU

1) … dokumenty k předložení:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte v Praze 10
 • Ukrajinští občané pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany prokáží bydliště dítěte v Praze 10 – informace ZDE/Громадяни України, які проживають у Чеській Республіці в рамках тимчасового захисту, повинні підтвердити проживання дитини в муніципальному відомстві Праги 10 одним із таких документів 

2) … řádně vyplněné a podepsané formuláře:

 • 1) Evidenční list VYTIŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ a POTVRZENÝ PEDIATREM
 • 2) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • 3) Dohodu zákonných zástupců

 

 • JAK ZÍSKAT FORMULÁŘE
  Potřebné formuláře lze stáhnout z webových stránek školy (na konci této stránky). V případě, že nemáte možnost formuláře vytisknout, lze je po telefonické domluvě vyzvednout ve škole. Kontaktní telefon 603 173 398.

 

 • ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Doporučujeme využít systém elektronického předzápisu k rezervaci konkrétního data a času Vašeho zápisu. Elektronický předzápis najdete na www.elektronickypredzapis.cz . Systém bude aktivní od pátku 5. 4. a ukončen v neděli 5. 5. 2024. V případě, že nevyužijete objednání přes systém, je nutno počítat s časovou rezervou.

———————————————————————————————————————-

 • NÁHRADNÍ FORMA ZÁPISU

Náhradní forma – distanční zápis V případě, že se nemůžete dostavit, je možné zaslat potřebné dokumenty k příslušnému datu doporučenou poštou nebo elektronicky (e-mail či osobní datová schránka). V případě elektronického zaslání prostřednictvím e-mailu je nutné opatřit žádost elektronickým podpisem nebo se do pěti dnů dostavit do školy a žádost podepsat osobně.
Bez podpisu žádost nenabývá právního účinku – škola se jí nebude zabývat. Kromě řádně vyplněných a podepsaných tiskopisů je nutné připojit kopie/skeny

 • očkovacího průkazu dítěte
 • rodného listu dítěte
 • občanského průkazu zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad
  o trvalém pobytu dítěte v Praze 10
 • Čestné prohlášení o pravdivosti předkládaných údajů

V případě, že nevyužijete podání datovou schránkou, doporučujeme, abyste se ujistili, že škola Vaše dokumenty skutečně obdržela.

Kontaktní údaje pro zaslání dokumentů elektronicky:

1) datová schránka – ID: 5rekxik
2) e-mail:  kontakt@msmagnitogorska.cz
3) odeslání poštou na adresu školy:
Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Magnitogorská 1430/14
101 00 Praha 10
obálku označte: „ZÁPIS“

 

    INFORMACE – PRŮBĚH ZÁPISU – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 1. Zahájení správního řízení
 • Škola přiřadí účastníkovi správního řízení (tím je přihlašované dítě) registrační číslo. Pod registračním číslem bude Vaše dítě v zápisu vedeno. Registrační číslo obdržíte osobně při zápisu. (V případě distančního podání Vám bude předáno odpovídající formou.)
 • Správní řízení/přijímání dětí probíhá dle kritérií stanovených ředitelkou školy, které naleznete zde
 • Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu dítěte. Nahlédnutí do spisu bude umožněno zákonnému zástupci dítěte po dohodě s vedením školy (tel. 603 173 398) dne 10. 5. 2024 v době od 9.00 do 11.00 hodin.

     2. Přijetí dítěte

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce školy pod registračními čísly.

1) Předběžný seznam

Dne 14. 5. 2024 bude zveřejněn předběžný seznam přijatých dětí.

Po zveřejnění seznamu zákonný zástupce přijatého dítěte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 16. 5. 2024, kontaktuje školu na tel. č. 603 173 398 a:

 1. a) potvrdí svůj úmysl vzdělávat dítě v naší MŠ
 2. b) dojedná konkrétní termín (14. – 16. 5. 2024) pro odevzdání Zápisového lístku* a převzetí Rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy.

2)  Konečný seznam

Dne 23. 5. 2024 bude zveřejněn konečný seznam přijatých dětí. Po zveřejnění seznamu zákonný zástupce přijatého dítěte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 25. 5. 2024 kontaktuje školu na tel. č. 603 173 398 a dojedná termín pro osobní převzetí Rozhodnutí o přijetí dítěte (23. – 28. 5. 2024) a odevzdání Zápisového listu*.

3) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.

*Odevzdání Zápisového listu se týká zákonných zástupců, kteří zapisovali dítě do více než jedné MŠ. Zápisový list odevzdají ve výše uvedených termínech do školy, do které dítě skutečně nastoupí. Na základě odevzdaných zápisových listů budou uvolněna duplicitně obsazená místa pro neumístěné děti. Výrazně se tak zpřehlední situace o uvolněných kapacitách zápisu
a možnostech přijetí zatím neumístěných dětí. Formulář Zápisového listu najdete spolu s ostatními na webu školy.

 1. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v měsíci červnu. O přesném termínu budete  informováni.

Vážení rodiče, těšíme se na setkání a na budoucí spolupráci.
Mgr. Jitka Krupičková
ředitelka školy


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí (ukrajinská verze)

Evidenční list

Dohoda zákonných zástupců o zastupování

Zápisový lístek


INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY V ZÁŘÍ 2024 – informace ZDE