MŠ Magnitogorská

ZÁPIS 2024 – 2025

INFORMACE – ŘÁDNÝ ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ PRO ŠR 2024/25

Příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) bude probíhat prezenčně, 6. a 7. 5. 2024
v časech: 9.00 – 11.10, 13.00 – 16.55 hod. v naší mateřské škole.
Pořadí, ve kterém bude příjem žádostí probíhat, není pro přijetí či nepřijetí dítěte rozhodující.

 

 • CO K ZÁPISU S SEBOU

1) … dokumenty k předložení:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte v Praze 10
 • Ukrajinští občané pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany prokáží bydliště dítěte v Praze 10 – informace ZDE/Громадяни України, які проживають у Чеській Республіці в рамках тимчасового захисту, повинні підтвердити проживання дитини в муніципальному відомстві Праги 10 одним із таких документів 

2) … řádně vyplněné a podepsané formuláře:

 • 1) Evidenční list VYTIŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ a POTVRZENÝ PEDIATREM
 • 2) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • 3) Dohodu zákonných zástupců

 

 • JAK ZÍSKAT FORMULÁŘE
  Potřebné formuláře lze stáhnout z webových stránek školy (na konci této stránky). V případě, že nemáte možnost formuláře vytisknout, lze je po telefonické domluvě vyzvednout ve škole. Kontaktní telefon 603 173 398.

 

 • ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Doporučujeme využít systém elektronického předzápisu k rezervaci konkrétního data a času Vašeho zápisu. Elektronický předzápis najdete na www.elektronickypredzapis.cz . Systém bude aktivní od pátku 5. 4. a ukončen v neděli 5. 5. 2024. V případě, že nevyužijete objednání přes systém, je nutno počítat s časovou rezervou.

———————————————————————————————————————-

 • NÁHRADNÍ FORMA ZÁPISU

Náhradní forma – distanční zápis V případě, že se nemůžete dostavit, je možné zaslat potřebné dokumenty k příslušnému datu doporučenou poštou nebo elektronicky (e-mail či osobní datová schránka). V případě elektronického zaslání prostřednictvím e-mailu je nutné opatřit žádost elektronickým podpisem nebo se do pěti dnů dostavit do školy a žádost podepsat osobně.
Bez podpisu žádost nenabývá právního účinku – škola se jí nebude zabývat. Kromě řádně vyplněných a podepsaných tiskopisů je nutné připojit kopie/skeny

 • očkovacího průkazu dítěte
 • rodného listu dítěte
 • občanského průkazu zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad
  o trvalém pobytu dítěte v Praze 10
 • Čestné prohlášení o pravdivosti předkládaných údajů

V případě, že nevyužijete podání datovou schránkou, doporučujeme, abyste se ujistili, že škola Vaše dokumenty skutečně obdržela.

Kontaktní údaje pro zaslání dokumentů elektronicky:

1) datová schránka – ID: 5rekxik
2) e-mail:  kontakt@msmagnitogorska.cz
3) odeslání poštou na adresu školy:
Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Magnitogorská 1430/14
101 00 Praha 10
obálku označte: „ZÁPIS“

 

    INFORMACE – PRŮBĚH ZÁPISU – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 1. Zahájení správního řízení
 • Škola přiřadí účastníkovi správního řízení (tím je přihlašované dítě) registrační číslo. Pod registračním číslem bude Vaše dítě v zápisu vedeno. Registrační číslo obdržíte osobně při zápisu. (V případě distančního podání Vám bude předáno odpovídající formou.)
 • Správní řízení/přijímání dětí probíhá dle kritérií stanovených ředitelkou školy, které naleznete zde

 

Vážení rodiče, těšíme se na setkání a na budoucí spolupráci.
Mgr. Jitka Krupičková
ředitelka školy


FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí (ukrajinská verze)

Evidenční list

Dohoda zákonných zástupců o zastupování