MŠ Magnitogorská

Platby

Stravné i školné se hradí společně na níže uvedený účet školy, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce bankovním převodem, pod jedním variabilním symbolem.

Číslo účtu školy 292265309/0800.

Případně po dohodě s ředitelkou školy lze domluvit úhradu jiným způsobem.

V případě, že se vyskytnou okolnosti, pro které nebude možné platbu uhradit v řádném termínu, kontaktujte hospodářku školy, která s vámi domluví náhradní termín.

Výše školného pro školní rok 2023/2024 je 1140,- Kč.

Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku školy o prominutí školného.

 

Stanovení výše a pravidel úplaty za předškolní vzdělávání 2023/2024

Záloha na stravné

Stravné se platí formou měsíčních záloh.  Výše zálohy je 1 050,- Kč. Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. 

PŘESNÍDÁVKA děti do 6 let 10,- Kč
PŘESNÍDÁVKA děti 7leté 11,- Kč
OBĚD DĚTI DO 6TI LET 33,- Kč
OBĚD DĚTI 7MI LETÉ 34,- Kč
ODPOLEDNÍ SVAČINA 9,- Kč

 

Variabilní symbol pro platbu obdržíte na třídách od paní učitelek.