MŠ Magnitogorská

Platby

Informace k provozu školy a platbám za duben 2021

V Praze, 7. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A PLATBÁM ZA MĚSÍC DUBEN

Vážení rodiče,

pro děti, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání či výjimka na základě Mimořádného opatření MZ s č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 (děti rodičů IZS) zůstává, bohužel, škola prozatím dále uzavřená.

PLATBY DĚTÍ, KTERÉ NEMOHOU DOCHÁZET

Za měsíc duben neposílejte platbu školného ani zálohu stravného. V případě, že by se škola do konce dubna otevřela, dostanete od nás k platbám konkrétní informace.

 

PLATBY DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH

K platbě školného a zálohy stravného pro děti docházející do MŠ od 12. 4. 2021 na základě  Mimořádného opatření MZ s č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou informace k platbám upřesněny (v tuto chvíli čekáme na Usnesení RHMP).

Na děti v režimu povinného předškolního vzdělávání se platba školného nevztahuje. V případě, že dítě nebude omluvené a bude docházet, prosíme, uhraďte zálohu za stravné v běžném termínu. Děkujeme.

 

Mgr. Jitka Krupičková
ředitelka školy

Pastelka

Stravné i školné se hradí společně na níže uvedený účet školy, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce bankovním převodem, pod jedním variabilním symbolem.

Číslo účtu školy 292265309/0800.

Případně po dohodě s ředitelkou školy lze domluvit úhradu jiným způsobem.

V případě, že se vyskytnou okolnosti, pro které nebude možné platbu uhradit v řádném termínu, kontaktujte hospodářku školy, která s vámi domluví náhradní termín.

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je 1310 Kč.

Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku školy o prominutí školného.

Stanovení výše a pravidel úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Záloha na stravné

Stravné se platí formou měsíčních záloh. Výše zálohy je 880 Kč. Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku.

Stanovení výše a pravidel úplaty za stravné pro školní rok 2020/2021

Variabilní symbol pro platbu obdržíte na třídách od paní učitelek.