MŠ Magnitogorská

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí z docházky je třeba nahlásit do 7:45 daného dne. V takovém případě je dítě automaticky odhlášeno po dobu nepřítomnosti i ze stravování. Pokud je však nepřítomnost dítěte omluvena později, stravné se za příslušný den započítává.

Omluvit dítě lze telefonicky – telefony naleznete na stránkách jednotlivých tříd.