MŠ Magnitogorská

Režim dne

6:30 začátek provozní doby, scházení dětí ve třídě dle rozpisu
začátek her a činností
7:15 otevírání dalších tříd dle rozpisu, hry a činnosti dětí
8:00 evidence docházky
8:15 začátek povinného předškolního vzdělávání (pro děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem povinné školní docházky)
8:45 hygiena, svačina
10:00 pobyt venku
11:45

hygiena, oběd

odpolední klid na lehátku

předškolní děti – relaxace, rozšířené činnosti dle rozvrhu, předškolní příprava

14:15

hygiena, svačina

rozšířené činnosti dle rozvrhu

za příznivého počasí činnosti a hry na školní zahradě

17:00 konec provozní doby

 

Činnosti, hry a veškeré aktivity – spontánní či řízené, které probíhají v době mezi uvedenými body režimu dne, vycházejí z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd. Z režimu dne vyplývají i plány služeb jednotlivých zaměstnanců školy.