MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

ADVENTNÍ TRADICE V NAŠÍ ŠKOLCE V LETOŠNÍM ROCE

Vážení rodiče,

s blížícím se Adventem bychom Vás rádi seznámili, jak u nás bude v letošním roce probíhat. Ačkoli oblíbené a tradiční pojetí předvánočního času ve školce nám letos překazila epidemie, a budeme se muset obejít bez tradičních vánočních dílniček, výstavy prací na MČ, zpívání na Kubánském náměstí i besídky s posezením s Vámi, v žádném případě to neznamená, že ve školce nejkrásnější čas v roce budeme trávit vzpomínáním na „lepší časy“. Hledali jsme cesty, jak si ve školce s dětmi letos prožít Adventní dobu jinak a co nejkrásněji. Budeme rádi, když nás podpoříte a budete s dětmi alespoň „distanční formou“ sdílet prožitky a zážitky. Na co se společně s dětmi můžete těšit?

NÁHRADNÍ VÝSTAVA NA PLOTĚ

Tradiční předvánoční výstavu dětských prací v Galerii v 5. patře nebude možné realizovat, proto jsme se rozhodli vynahradit si ji jiným způsobem. Nebude-li pršet, můžete se vystavenými pracemi dětí potěšit v prostoru před budovou školky – děti Vás jistě navedou… Náhradní výstavu Na plotě plánujeme v týdnu 30. 11. – 4. 12.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Mrzí nás, že Vás letos nemůžeme pozvat na společné vánoční tvoření s dětmi. Vánoční dílničky budou letos probíhat na jednotlivých třídách v průběhu týdne 7. – 12. 12. Jistě Vás alespoň potěší výrobky, které si děti odnesou domů.

MIKULÁŠ A VÁNOČNÍ NADÍLKA NA TŘÍDÁCH

Mikuláš navštíví děti 4. 12. v dopoledních hodinách a Ježíšek letos přiletí do školky opět s předstihem, a to 14. prosince dopoledne.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Vánoční besídka v životě naší školky nesmí chybět. Sice bude mít letos jinou podobu, ale nepřijdou o ni ani děti, ani jejich rodiče a blízcí. Pokusíme se co nejlépe využít moderních technologií a připravit Vám ji v podobě videa.

STROMEK ŠKOLY – ČECHOVO NÁMĚSTÍ

Hezkou tradicí se stala instalace stromku na Kubánském náměstí, který si každoročně školka ozdobila. V letošním roce budou stromky svítit na Čechově náměstí.

PODROBNÉ INFORMACE

Veškeré podrobné informace i informace o dalších chystaných aktivitách naleznete na stránkách tříd umístěných na webu.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, děkuji Vám za celý kolektiv školy za ohleduplnost, pochopení, disciplinovanost a dobrou spolupráci. Věřím, že se jedná o zásadní hodnoty, díky nimž se provoz školy daří držet ve standardní podobě. Přejeme Vám všichni pevné zdraví a co nejkrásnější nadcházející dobu adventní.

Bc. Jitka Krupičková
ředitelka školy

Pastelka

Co nás čeká?

30. listopadu – 4. prosince Výstava „Na plotě“ – výstava dětských prací na plotě MŠ
pro všechny třídy
2. prosince
(středa)
Divadlo „Oskárek ve vánočním balíčku“
pro třídy Berušky a Motýlci
2. prosince
(středa)
Koncert dua Beautiful Strings: „Za poznání tajů hudby s princeznami“
pro třídy Lišky a Sovy
4. prosince
(pátek)
Mikulášská nadílka – Mikuláš ve školce
pro všechny třídy
7. prosince
(pondělí)
Divadlo „Oskárek ve vánočním balíčku“
pro třídy Ježci, Veverky, Lišky a Sovy
8. prosince
(úterý)
Malá technická univerzita – Malý architekt
pro třídy Ježci a Veverky
9. prosince
(středa)
Malá technická univerzita – Malý inženýr
pro třídy Lišky a Sovy
7. prosince – 12. prosince Vánoční dílničky
pro všechny třídy
14. prosince
(pondělí)
Vánoční nadílka – Ježíšek ve školce
pro všechny třídy
17. prosince
(čtvrtek)
Program „Zdravá svačinka hrou“
pro třídu Sovy

Pastelka

Poděkování firmě DETOA Albrechtice

Děkujeme firmě DETOA Albrechtice (www.detoa.czza vstřícnost a ochotu při komunikaci a následném zajištění dodání krásných dárků pro naše děti.

Pastelka

Milí rodiče,

naše škola byla poslední roky zapojena do projektu „Papír za papír“, kdy nám firma SUEZ bezplatně odvážela pravidelně plné kontejnery s papírem a za nasbíraný papír jsme jako odměnu obdrželi balík papíru na kreslení pro děti, kapesníčky apod. Bohužel projekt byl ukončen a tak hledáme pomoc mezi vámi rodiči. Uvítali bychom, pokud byste měli nápad či možnost zajistit pro školu bezplatný svoz papíru. Takové řešení by nám ušetřilo finance, které jinak na tuto aktivitu budeme muset vyčlenit.

Děkujeme.

Kontakt: z.giglova@msmagnitogorska.cz

Pastelka

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

PRAVIDLA OCHRANY ZDRAVÍ V MŠ MAGNITOGORSKÁ

č.j. 02/20/21/Ř

V Praze, 11. 9. 2020

 

S platností od 11. 9. 2020 stanovuji tato pravidla k ochraně bezpečnosti a zdraví:

I. VSTUP DO ŠKOLY

I/1) Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.

I/2) Při příchodu dítěte bude proveden pověřeným zaměstnancem školy ranní filtr, případně namátkově změřena teplota

I/3) Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

I/4) S dítětem se v budově školy smí pohybovat pouze 1 dospělá osoba/starší sourozenec.

I/5) Dospělé osoby si po vstupu do prostor školy ošetří ruce desinfekcí, až poté pokračují s dítětem do šatny.

I/6) Doprovázející osoby se v prostorách školy zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu, poté prostory školy ihned opustí.

I/7) Doprovázející osoby dbají pokynů zaměstnanců školy pověřených vykonáváním zdravotního a hygienického filtru a zodpovědných za dodržování nastavených pravidel.

 

II ZÁKAZ PŘINÁŠENÍ PŘEDMĚTŮ A POTRAVIN Z DOMOVA

II/1) Do školy nelze do odvolání přinášet hračky, knihy a potraviny z domova.

II/2) Je zakázáno ponechávat v objektu školy dětské dopravní prostředky, kočárky atp.

Výjimka (na hračky) se vztahuje na děti z 1. tříd – hračky je možné donést za dodržení stanovených pravidel (viz. třídní schůzka před zahájením školního roku) a na děti, které se ze zdravotních důvodů stravují v mimořádném dietním režimu (potvrzení od lékaře).

II/3) Oblečení a textilie, které děti v MŠ používají (pyžamka, převlečení do herny, předškoláci odpočinkové polštářky apod.) si děti odnášejí pravidelně jednou týdně (v pátek či jiný poslední den docházky dítěte v týdnu) domů na vyprání.

 

III. ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY DĚTÍ

III/1) Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, pokud nebude nařízeno jinak.

III/2) Hygiena rukou u dětí bude zajištěna dostatečně dlouhým mytím rukou vodou a běžně používaným tekutým mýdlem.

III/3) K ošetření pokožky rukou po mytí jsou k dispozici dětské krémy.

 

IV OSTATNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

IV/1) Aktivity a vzdělávání budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu mateřské školy

IV/2) Podle počasí bude rozcházení dětí organizované převážně ze školní zahrady.

IV/3) Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.

IV/4) Prostory MŠ budou často větrány

IV/5) Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ (nábytek, hračky, pomůcky, …).

IV/6) Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, vodovodní baterie, WC, podlahy, zábradlí, stoly, spínače světla, apod.)

IV/7) Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

IV/8) Při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů používají zaměstnanci jednorázové rukavice.

 

V. STRAVOVÁNÍ

V/1) Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

V/2) Před každým stravováním si děti umyjí důkladně ruce pod dohledem pedagoga, asistentky nebo jiného pracovníka školy

V/3) Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát příbory.  Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a jeho podávání budou používat jednorázové rukavice.

V/4) Pitný režim ve třídě i na školní zahradě je zajištěn systémem jednorázového používání kelímků.

V/5) Instalované zahradní pítko se nebude do odvolání používat.

 

VI POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PROJEVŮ ONEMOCNĚNÍ

VI/1) Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne

VI/2) Zákonný zástupce bude kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

VI/3) Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu

Bc. Jitka Krupičková
ředitelka školy

Pastelka

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dovolujeme si upozornit rodiče všech dětí na doporučující materiál od MŠMT pod názvem Desatero pro rodiče dětí školního věku, který vypracovala skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Dozvíte se v něm přehled všech základních dovedností, které by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Materiál naleznete v příloze na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Pastelka