MŠ Magnitogorská

D30 – Lišky

Vážení rodiče a přátelé naší školky,

vítejte na stránkách třídy D30 – Lišky. Více informací včetně seznamu akcí zobrazíte klepnutím zde (pod heslem).

Lišky


Jak se promítnou školské legislativní změny v posledním roce docházky do MŠ (před nástupem do ZŠ) v naší mateřské škole
– nejdůležitější změny:

Povinné předškolní vzdělávání

Na vaše dítě se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Jeho začátek je v naší škole stanoven na 8:00 a konec na 12:00. Právo na to, aby bylo dítě vzděláváno po celou dobu provozu školy, tím není nijak dotčeno.

Omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte
do 3 dnů třídním učitelkám a v případě, že nepřítomnost dítěte není delší
10ti kalendářních dnů,  zapisuje její trvání a důvod do omluvného listu. Omluvný list je součástí třídní dokumentace – je nepřenosný. Na vyžádání vám jej poskytnou třídní učitelky.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte delší 10 kalendářních dnů
Nepřítomnost dítěte delší 10 kalendářních dnů oznamuje zákonný zástupce ředitelce školy písemně.
Akceptováno je i oznámení prostřednictvím elektronické pošty. V tomto oznámení uvede zákonný zástupce důvod nepřítomnosti a (předpokládanou) délku jejího trvání.