MŠ Magnitogorská

O naší mateřské škole

Pohled na školku

Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 14/ 1430 byla uvedena do provozu v roce 1981 jako škola sídlištního typu s celodenním provozem. Od školního roku 2012/2013 je v provozu šest tříd. Škola má maximální kapacitu 168 dětí.

Naši školu tvoří čtyři pavilony označené písmeny A-D. V hospodářském pavilonu C se nachází školní kuchyně, kancelář ředitelky, kancelář vedoucí školní jídelny a sklady.

Pavilony s označením A, B a D jsou dvoupodlažní a v každém jsou umístěny dvě třídy. Pavilon A má samostatnou vstupní halu, pro pavilon B a D je vstupní hala společná.

Všechny třídy naší školy mají prostorné zázemí, které vždy představuje herna s kobercem, plocha určená pro činnosti u stolků a pro stolování, umývárna a WC, kabinet na pomůcky a šatna pro děti. Ke každé třídě dále patří kuchyňka, ve které paní kuchařky připravují k podávání dětem svačiny, obědy a přesnídávky.

Prostory školy postupně dovybavujeme, obměňujeme a doplňujeme tak, abychom dětem vytvářeli dostatečně podnětné a zajímavé prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Mateřská škola je situována v rozlehlé zahradě, která měří 5 500m2.

Průběžně byla vybavena zahradními domečky, prolézačkou, dřevěným vláčkem, autobusem a automobilem a i zde budou postupně přibývat další prvky umožňující pestrou nabídku činností.