MŠ Magnitogorská

O naší mateřské škole

Pohled na školku

Mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1981 původně jako čtyřtřídní. Od školního roku 2012/2013 byla rozšířena a v současné době má v provozu šest tříd. Školu nyní tvoří čtyři pavilony označené písmeny A-D a její maximální kapacita je 168 dětí.

Pavilon A „Na paloučku“ má samostatnou vstupní halu. Pro pavilon B a D je vstupní hala společná – „U lesíka“.  Pavilony jsou dvoupodlažní a v každém jsou umístěny dvě třídy. Všechny mají prostorné zázemí a jsou vybavené tak, aby dětem vytvářely dostatečně podnětné a zajímavé prostředí, kde se cítí dobře. Každá třída má vlastní dětskou umývárnu a WC, šatnu pro děti a kabinet na didaktické materiály. Ke každé třídě patří výdejní kuchyňka.

Technickohospodářské zázemí školy je v samostatném pavilonu C.

Součástí objektu školy je rozlehlá zahrada.