MŠ Magnitogorská

Projekt Výzva č. 49

Logo EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR. Logo města Prahy.

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Název projektu: MŠ Magnitogorská 49

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001556

Zahájení realizace od: 1. 1. 2020

Ukončení projektu: 31. 10. 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Především jde o začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Realizace tohoto projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Naše škola díky Výzvě 49 získala dvojjazyčného školního asistenta, interkulturního pracovníka, podporu ve vzdělávání pro pedagogické pracovníky, budou probíhat jazykové kurzy češtiny, komunitní a tematické setkání s rodiči naší školy.


 

STÁŽ FINSKO  

STÁŽ ŠVÉDSKO

KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁNÍ

ODBORNĚ TÉMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI