MŠ Magnitogorská

Zápis do MŠ

INFORMACE K PŘEDZÁPISU A ŘÁDNÉMU ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ

Vážení rodiče,

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do naší MŠ bude probíhat od 6. 4. – 4. 5. 2021 na webové adrese www.elektronickypredzapis.cz

Dokumenty, které je třeba škole v rámci zápisu dodat jsou uvedeny níže. Lze je předat pomocí vzdáleného přístupu (uvedeno níže v textu) nebo osobně. V případě osobního předání je nutná rezervace termínu.

REZERVACE TERMÍNU PRO OSOBNÍ PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ ŠKOLE

Pro rezervaci termínu, kdy se k zápisu (osobní předání dokumentů) dostavíte, se přihlaste do svého účtu na www.elektronickypredzapis.cz a v menu si vyberte kolonku Moje žádosti. Pod vyplněnou žádostí je možno kliknout na tlačítko Rezervovat. Poté pokračujte dle instrukcí portálu www.elektronickypredzapis.cz.

 
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MŠ

Termín pro řádný zápis byl stanoven na 5. 5. 2021.

Pro zápis dítěte je zapotřebí doručit škole tyto dokumenty (všechny ke stažení na webových stránkách školy, některé též v prostředí elektronického předzápisu).

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

Vytištěné a vyplněné formuláře je nutné podepsat a doručit škole 5. 5. 2021 následujícími způsoby:

1) VLASTNÍ DATOVÁ SCHRÁNKA – ID: 5rekxik
2) zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na ŠKOLNÍ E-MAIL:  kontakt@msmagnitogorska.cz
3) ODESLÁNÍ POŠTOU na adresu školy : Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 14/1430, Magnitogorská 14/1430, 101 00 Praha 10 (odeslání obyčejnou zásilkou představuje riziko časové prodlevy – zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, ověřte, že škola dokumenty obdržela)

4) OSOBNÍ PŘEDÁNÍ VE ŠKOLE –  PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI ČASU – viz výše

V odůvodněném případě lze, avšak pouze po dohodě s ředitelkou školy, doručit dokumenty jiným způsobem.

 

Potřebné formuláře bude též možné po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v mateřské škole. Kontakt pro domluvení vyzvednutí formulářů:  603 173 398.

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Správní řízení bude zahájeno 5. 5. 2021.

Spolu s doručením dokumentů škola přiřadí jejich žadateli (tím je přihlašované dítě) registrační číslo.

Registrační číslo Vám bude sděleno osobně či elektronicky (datová schránka, e- mail), případně Vás individuálně kontaktujeme. Pod registračním číslem bude Vaše dítě v tomto zápisu vedeno.

Správní řízení probíhá na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.

Nahlédnutí do spisu bude umožněno zákonnému zástupci dítěte po dohodě s vedením školy dne 17. 5. 2021 v době 9.00 – 11.00 hod. (kontakt 603 173 398)

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce školy pod registračními čísly.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE

  1. 5., případně 21. 5. 2021 zveřejní škola částečný, předběžný seznam přijatých dětí.

V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do jiné/jiných MŠ a dítě bylo přijato do více škol, je nezbytné vyrozumět školu, do které bude dítě nastupovat odevzdáním Zápisového listu. A to bez zbytečného odkladu. Zákonní zástupci kontaktují ředitelku vybrané školy a domluví s ní  konkrétní způsob předání zápisového listu (v našem případě zároveň obdrží Rozhodnutí o přijetí dítěte). Formulář Zápisového listu naleznete na webu školy.

Na základě odevzdaných zápisových listů budou odstraněny ze seznamů duplicitní záznamy, které v opačném případě proces přijímání dětí protahují a zbytečně komplikují. Odstraněním duplicit se tak „uvolní“ místa pro další zájemce.

 

Vážení rodiče, těšíme se na Vás i Vaše děti a věříme, že zápis ve vzájemné spolupráci dobře zvládneme.

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jitka Krupičková, ředitelka školy
a
Bc. Zuzana Hlásecká, DiS., zástupkyně ředitelky