MŠ Magnitogorská

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

V Praze, 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ bude škola od 3. 5. 2021 již v běžném provozu. Odpadá povinnost testování i omezeného počtu dětí v jedné skupině. Děti budou ve svých kmenových třídách a pevně doufáme, že tak už tomu bude do konce tohoto školního roku.

Děkuji Vám, také jménem všech pracovníků naší školy, za Vaši trpělivost a statečnost, spolupráci, pochopení a vstřícnost, se kterými jste pomáhali škole zvládnout všechna úskalí, která s sebou minulé měsíce přinášely. Těšíme se, že se navracíme k tradičnímu režimu a že si následující období společně s dětmi užijeme. Je však zapotřebí i nadále respektovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti nás všech. Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím a pokynům.

 

1 PRAVIDLA ŠKOLY PŘI ORGANIZACI SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

S dítětem do prostor školy vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, rovněž při vyzvedávání dítěte do těchto prostor vstupuje pouze jedna vyzvedávající

 • Při vstupu do budovy školy má doprovázející osoba nasazený respirátor či ochranu nosu a úst, které odpovídají aktuálně platnému nařízení.
 • V objektu školy se zdržuje doprovázející osoba pouze po dobu nezbytně nutnou k převlečení dítěte.
 • Komunikaci s třídní učitelkou v době předávání dítěte omezte, prosím, na předání důležitých informací, a konstruktivním způsobem. Ostatní záležitosti lze domlouvat
  a probrat na konzultaci, kterou si s paní učitelkami domluvíte.
 • Prosíme, buďte vzájemně ohleduplní a dodržujte výše uvedená pravidla.

2 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

 • Na děti se nevztahuje povinnost testování ani nošení ochrany nosu a úst.
 • Zaměstnanci školy se budou testovat antigenními testy jedenkrát týdně.
 • Nadále platí ve škole zvýšená hygienická opatření – častější ošetřování ploch, čištění ozónem, dezinfekce rukou – dospělí/ častější mytí rukou – děti, časté větrání a maximalizace pobytu dětí venku – na školní zahradě. (Po mytí rukou používáme u dětí dětské krémy, má-li Vaše dítě kožní problémy, obraťte se na paní učitelky a domluvte se na donesení vlastního přípravku).

3 AKTIVITY VE ŠKOLE

 • Návrat do školky bude pro děti představovat jistou psychickou zátěž, a to i tehdy, budou-li se hodně těšit. Proto se budeme k obvyklému režimu vracet pozvolna a plynule, tak, aby zátěž pro děti nebyla příliš vysoká a přechod k „normálu“ byl pro ně co nejšetrnější. Rovněž si uvědomujeme, že mohou být děti smutné nebo bojácné v důsledku smutných událostí, které některé rodiny, bohužel, potkaly… Prosíme, v takových případech informujte paní učitelky, aby mohly případně přispěchat na pomoc, předejít nechtěnému zranění dětské duše…
 • Pakliže to počasí dovolí, budeme co nejvíce času trávit na školní zahradě, kam budeme přesouvat i činnosti, které jindy realizujeme ve třídě.
 • Realizace případné spolupráce s externím dodavatelem (kulturní představení, vzdělávací aktivity apod.), nestanoví-li MŠMT či MZ jinak, bude podmíněna negativním výsledkem antigenního testu (stejně jako u zaměstnanců školy).
 • O plánovaných aktivitách budete informováni jako obvykle na webových stránkách třídy (detailněji); centrální nástěnce v hale školy a na úvodní stránce školního webu (celkový přehled).
 • Prosíme ty z Vás, kteří neměli dosud možnost uhradit příspěvek (SRPŠ) o jeho úhradu v některém z termínů, které Vám během prvního květnového týdne nabídneme.

4 ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné a zálohové stravné se od měsíce května hradí v obvyklém režimu (do 15. v měsíci pod přiděleným VS na účet školy).

5 PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY A PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 • Škola je v provozu do 2. 7. 2021 a následně od 12. 7. do 23. 7. 2021 v režimu „prázdninového provozu“.
 • Připomínáme – informace k prázdninovému provozu naleznete na třídních webových stránkách. Nahlášení docházky dítěte v prázdninovém provozu je nutné provést do 10. 5. na e-mailovou adresu třídy nebo případně osobně třídním učitelkám.

 

Mgr. Jitka Krupičková
ředitelka školy