MŠ Magnitogorská

Platby

 

Stravné i školné se hradí na níže uvedený účet školy vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce bankovním převodem.

Číslo účtu školy 292265309/0800.

Případně po dohodě s ředitelkou školy lze domluvit úhradu jiným způsobem.

V případě, že se vyskytnou okolnosti, pro které nebude možné platbu uhradit v řádném termínu, kontaktujte hospodářku školy, která s vámi domluví náhradní termín.

Výše školného pro školní rok 2017/18 je 920,-Kč.
Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku školy o prominutí školného.

Záloha na stravné
Stravné se platí formou měsíčních záloh. Výši zálohy naleznete na nástěnkách ve vestibulu a šatnách.

Variabilní symbol pro platbu obdržíte na třídách od paní učitelek.