MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU A BŘEZNU?

25.2.

divadlo – Oskárek na cestách

pro všechny třídy

4.3.

Návštěva ZŠ Eden

pro třídu 3B

6.3.

Preventivní program Zdravé zuby

pro třídy 1B, 2D, 3B a 3D

11.3.

divadlo – Endele vendele

pro všechny třídy

13.3.

Preventivní program Zdravé zuby

pro třídy 1A a 2A

13.3.

Malá technická univerzita – program Malý inženýr

pro třídy 3B a 3D

15.3.

Návštěva ZŠ Eden

pro třídu 3D

19.3.

Bezpečnostní průprava dětí v MŠ (policie, hasiči, záchranáři)

pro třídy 3B a 3D

plavání je v tento den zrušeno

27.3.

Malá technická univerzita – program Malý inženýr

pro třídy 2A a 2D


PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE POD HESLEM V SEKCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – PROJEKT PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola realizuje programy z projektu Malá technická univerzita. Tyto programy jsou postupně realizovány ve 2. a 3. třídách. Cílem projektu je přivést děti k technickému uvažování.

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky
+ rozvoj komunikačních dovedností
+ hodnocení a sebehodnocení dětí

Více informací k projektu: www.mtuni.cz

O projektu se píše i v médiích, například v článku Celorepublikový projekt vede předškoláky k technickému uvažování.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dovolujeme si upozornit rodiče všech dětí na doporučující materiál od MŠMT pod názvem Desatero pro rodiče dětí školního věku, který vypracovala skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Dozvíte se v něm přehled všech základních dovedností, které by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Materiál naleznete v příloze na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Naše škola je zapojena do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi