MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?

14.6.

VÝLET – ZEMĚ RÁJ

pro 2. a 3. třídy

odjezd v 7:15 hod.

20.6.

VYSTOUPENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ÚŘADĚ M.Č. PRAHY 10

v galerii v 5. patře v rámci výstavy „Má vlast cestami proměn“

předpokládaný začátek v 17:00 hod.

29.6. KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE POD HESLEM V SEKCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

STANOVENÍ VÝŠE A PRAVIDEL ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2018/2019 pro MŠ Praha 10, Magnitogorská 14/1430

Na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. září 2018 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 980,- Kč.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které navštěvují MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

Měsíční výši úplaty tvoří 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

V Praze, 1. června 2018

Jitka Krupičková

ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi