MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?

1.11.

„ZPÍVÁNKY SE SKŘIVÁNKEM OSKÁRKEM“

(Dopoledne ve školce)

15.11.

POHÁDKA „O PEJSKOVI A KOČIČCE“

Divadlo Aporia – začátek v 9:30 hod.

(1. třída)

17.11. STÁTNÍ SVÁTEK

27.11.

4.12.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – ČESTICE

(přihlášené děti)

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE POD HESLEM V SEKCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

Informace k prázdninovému vánočnímu provozu mateřských škol zřízených m. č. Praha 10

K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10. Provoz zajišťuje mateřská škola Bajkalská 19/1534, Praha 10 ve dnech 27. – 29. 12. 2017  od 6:30 do 17:00 hod.

Do 1. 12. 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii evidenčního listu a zápisový list. Rodiče se dostaví k zápisu v úterý 12. 12. 2017 od 14:00 do 17:00 hod do mateřské školy Bajkalská 19/1534, Praha 10, která bude zajišťovat prázdninový vánoční provoz. Odevzdají vyplněný zápisový list, předají potvrzenou kopii evidenčního listu, který si vyžádají na kmenové škole, zaplatí na místě stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity. Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili stravné.

Ve dnech vánočního provozu budou mít rodiče přihlášených dětí organizační pokyny k docházce vyvěšené na nástěnce ve vestibulu školy.

Omluvy nepřítomnosti dětí se přijímají den předem ve třídě nebo nejpozději do 8:00 hodin daného dne. Omlouvat je možné již od 6,30 hodin ráno. Po této době na odhlášení stravného nebude brán zřetel. Omluvené nevyčerpané stravné bude vráceno na účet zákonných zástupců dítěte v průběhu měsíce ledna.
Telefon pro omluvy:  272741003, 725928451, možno i SMS, popřípadě msbajkalska@seznam.cz