MŠ Magnitogorská

Aktuality z naší školky

27.3.

Malá technická univerzita – program Malý inženýr

pro třídy 2A a 2D

1.4.

Divadlo – Velikonoce aneb jaro vítej

pro všechny třídy

3.4.

Divadlo – Nápad myšky Terezky

pro všechny třídy

8.4.

Zdravotníci – Program první pomoci

pro 2. a 3. třídy

9.4.

Zdravotníci – Program první pomoci

pro 1. třídy

9.4.

Den otevřených dveří v MŠ

od 17:00 do 18:30 hod.

10.4.

Den otevřených dveří v MŠ

od 17:00 do 18:30 hod.

11.4.

Velikonoční dílny – akce pro rodiče a děti

od 16:30 do 18:00 hod.

17.4.

Poslední lekce bruslení

pro přihlášené děti

17.4.

Malá technická univerzita – Stavitel mostů

pro 2. třídy

24.4.

Malá technická univerzita – Stavitel mostů

pro 3. třídy

25.4.

Beseda pro rodiče s policií ČR

pro rodiče, od 16:00 do 17:00 hod.


PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE POD HESLEM V SEKCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – PROJEKT PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola realizuje programy z projektu Malá technická univerzita. Tyto programy jsou postupně realizovány ve 2. a 3. třídách. Cílem projektu je přivést děti k technickému uvažování.

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky
+ rozvoj komunikačních dovedností
+ hodnocení a sebehodnocení dětí

Více informací k projektu: www.mtuni.cz

O projektu se píše i v médiích, například v článku Celorepublikový projekt vede předškoláky k technickému uvažování.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dovolujeme si upozornit rodiče všech dětí na doporučující materiál od MŠMT pod názvem Desatero pro rodiče dětí školního věku, který vypracovala skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. Dozvíte se v něm přehled všech základních dovedností, které by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Materiál naleznete v příloze na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Naše škola je zapojena do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi